Vysoké příjmy ke stávajícímu zaměstnání? Proč ne?

Přibývá lidí, kteří nevyjdou se svými příjmy a potřebují druhou práci. Chcete si při zaměstnání přivydělat? A zajímá vás jak? A za jakých podmínek můžete při zaměstnání podnikat? 
 
Nejjednodušším způsobem podnikání je takové podnikání, které Vás do začátku nestojí ani kačku! Např. obchodní zástupci v bankovnictví, pojištovnictví a nebo i nebankovní sféře si mohou měsíčně přijít na desetitisíce korun čistého! 
 
Podnikání při zaměstnání Pokud se rozhodnete při zaměstnání začít podnikat, bude vaše podnikání posuzováno jako vedlejší činnost. V první fázi si budete muset obstarat živnostenské oprávnění – přijde vás na tisícikorunu. Když budete chtít podnikat ve stejném oboru, v jakém působí váš zaměstnavatel, budete od něj opět potřebovat písemný souhlas. V prvním roce budete mít pro podnikání podmínky celkem komfortní. Nebudete z něj muset odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Doplatíte ho až zpětně po odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu – a vypočítávat se bude podle toho, kolik jste si v podnikání za předešlý rok reálně vydělali. Pokud váš roční příjem po odečtení výdajů nepřesáhne rozhodnou částku, která pro letošek dělá 62 121korun, sociální pojištění platit nebudete vůbec. A v následujícím roce opět nemusíte platit ani zálohy. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, vypočítá se vám doplatek za sociální pojištění a zálohy na další rok z dosaženého zisku. Minimální výše zálohy při vedlejší činnosti letos dosahuje 756 korun, respektive 679 korun, pokud jste účastni důchodového spoření (tedy druhého pilíře). Pro zdravotní pojištění žádná rozhodná částka neexistuje, při vedlejší činnosti nemusíte zálohy platit ani v následujících letech, zdravotní pojištění vždy doplatíte až po odevzdání přehledu podle skutečně dosaženého zisku. Neplatí pro vás tedy minimální vyměřovací základ jako pro člověka, který podniká v rámci hlavní činnosti. Daňovému přiznání se při podnikání v rámci vedlejší činnosti na začátku následujícího roku nevyhnete. S jedinou výjimkou: přiznání nemusíte podávat, když vaše příjmy z podnikání při zaměstnání nepřesáhnou za rok šest tisíc korun. V daňovém přiznání jinak budete moct stejně jako ostatní podnikatelé uplatnit daňové paušály, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani – jen pozor na to, že slevy lze uplatnit pouze jednou, tedy nikoli zvlášť v zaměstnání i podnikání. Pokud vaše zisky z podnikání nedosahují vysokých částek, je dost možné, že se výsledná daň po uplatnění všech odpočtů bude rovnat nule.