ZACHRAŇPODNIKÁNÍ.CZ - udržte své podnikání nad vodou

Program ZACHRAŇPODNIKÁNÍ.CZ je unikátním systémem, který Vás v této nelehké době nenechá padnout a podpoří Vás :-)

Zachraň své podnikání

Výhodné půjčky pro OSVČ a podnikatele

Poskytuje přehledné možnosti přístupu k provoznímu financování podnikatelů, provádějí aktivity omezené v důsledku preventivních opatření.

Záruční program

Jedná se o záruční program, kde Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabízí podporu ve formě záruk a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručeného úvěru. Zaručený úvěr nabízí v současné době dvě české komerční banky, které jsou zaměřeny na malé a střední podniky.

Úvěr lze následně použít na pokrytí nákladů na mzdy a energii, platby nájemného, ​​úhradu fakturace a pořízení materiálu, zásob či drobného majetku potřebného k výrobě.

Pro koho je určen

Záruční program je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele, kteří splňují podmínky pro čerpání zaručeného úvěru. Podmínky se liší podle velikosti podniku a rozsahu podnikání a také místa aktivního podnikání. Liší se tak například podmínky pro podnik z Prahy a podnik z jiných částí republiky.